Från och med den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen när du kör ett motordrivet fordon om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning.

Läs mer på:www.str.se/sv/Nyheter/Nyheter/Mobilforbud-for-forare-fran-1-februari/

Vi hjälper dig med rätt utrustning. Kontakta oss för mer information när det gäller rätt headset och rätt mobiltillbehör.

08-50530600