Vi har ett gemensamt mål – ett väl fungerande kontor

Support · Underhåll · Jour 24/7

Trygg service ett måste

Många företag saknar resurser för att lösa de tekniska problem som förr eller senare uppstår. IT-relation erbjuder trygga driftavtal på både lokal och rikstäckande nivå. I våra avtal ingår regelbundna kontroller samt förslag på åtgärder som ökar livslängd och driftsäkerhet.

Skräddarsydda avtal

Vi skräddarsyr ett unikt avtal som utgår från era specifika behov. Välj den omfattning som passar er bäst. Ta hänsyn till kontorstider eller veckodagar, täck upp med helger, eller rent av dygnet runt, året runt. Ni väljer, vi säkrar!

Vanligt innehåll

  • Service och support avtal för telefoni kundplacerad växel, eller molntjänst
  • Driftavtal för IT-tjänster, support, mail etc.
  • Underhållsavtal för avbrottsfri kraft
  • Underhållsavtal för kyla i t.ex. datarum och datahallar
  • Underhållsavtal för elektriska anläggningar inom fastigheter, kontor, butiker etc.

Intresserad av trygga serviceavtal?