Så arbetar vi tillsammans

Så arbetar vi tillsammans

Analys

I steg ett ser vi till att förstå ert behov ur ett funktionsperspektiv. Vad är det ni vill uppnå? När bilden är klar översätter behovet till teknik och produktval.

Implementering

Tillsammans upprättar vi en relevant tidsplan som anger när de olika stegen ska vara avslutade. Detta för att ge er rätt underlag, men också för att ge oss möjlighet att planera våra egna kommande projekt.

Uppföljning

Inför framtiden kan ni antingen välja att drifta och serva installationen på egen hand, eller att låta oss se till att allt är uppdaterat och fungerar som det ska. För detta har vi fasta prislistor.

Intresserad av samarbete?