Fastighetsnät för datakommunikation

Fastighetsnät för datakommunikation

IT-relation är certifierad installatör av fastighetsnät i fiber/koppar med erfarenhet sedan 1989 att genomföra mindre och större installationer inom fastigheter, kontor och butiker, vård och omsorg samt BRF föreningar.

Fastighetsnätet är en extremt viktig komponent i den totala installationen tillsammans med switchar, routers, brandväggar och datorer. Utan ett perfekt installerat kabelsystem är risken stor för kostsam felsökning pga. Glappkontakt, latencys etc.

IT-relation har genomfört flertalet projekt där vi levererar helheten inom EL/TELE/DATA/NÄTVERK, blir alltid lyckade projekt då vi har total kontroll på leveransen. För slutkund ger det givet fördelar med färre leverantörer i ett ekonomiskt perspektiv men också ett tydligare ansvar.

  • —Projektering och projektledning
  • —Fastighetsnät i fiber och koppar med systemkomponenter av samma fabrikat
  • Certifierad ECS installatör
  • —Datalänken provas alltid enligt gällande standard
  • —Dokumentation av uttagsplacering, korskoppling, märkning samt mätprotokoll
  • —Drift och Underhåll, Jour