För Familjetandvården i Stockholm AB har vi varit med på en ombyggnation och lokalanpassning där vi  levererat att komplett installation av allmän kraft och LED belysning samt nätverksuttag för data och telefoni. Installation av kraft till tandläkarutrustning såsom röntgen, sterilutrustning samt tandläkarstolar. Telefonitjänst med Weblink Unified 2.0.